Výroba ekopaliva pelet a podestýlky

EKOPALIVA – dřevěné pelety se vyrábí z čisté biomasy a to čistých odkorněných pilin měkkého dřeva. Je to náš český, nevyčerpatelný zdroj, kterého narůstá více než se spotřebuje, na rozdíl od klasických fosilních paliv, jejichž zásoby se snižují a tím jejich cena roste.

Odkorněné vytříděné piliny měkkého dřeva jsou sušeny na požadovanou vlhkost. Následně putují do protlačovací matrice, která je vyrobena z ušlechtilé oceli se soustavou otvorů potřebného průměru a nad ní v přesně stanovené vzdálenosti se odvalují přítlačné rolny, které zpracovávaný materiál protláčejí otvory matrice. Na závěr výroby projdou pelety ochlazením, čímž získají svojí tuhost a konečným odseparováním drobnějších částic. Celý technologický postup výroby je řízen automaticky. Při výrobním procesu není použito zádných chemických příměsí či pojiv.

Obaly používané pro balení jsou vyrobeny z polyetylénové folie, která sice není ekologická pro spalování, ale je plně recyklovatelná. V žádném případě by obaly neměly končit v ohni, ale ve sběrnách pro druhotné zpracování plastů, za což Vám předem děkujeme, my i naše životní prostředí.