Ekologie výroby pelet

Vytápěním dřevěnými peletami dochází k využívání obnovitelných a ekologických zdrojů energie, což je jeden z cílů EU v energetické oblasti.

Pelety patří mezi nejušlechtilejší dřevní palivo, mají nízký obsah vody (okolo 10 %), vysokou výhřevnost (do 18,5 MJ/kg), velmi nízký obsah popelovin (do 1 %) a obsahem těžkých kovů se přibližují nule.

Emise z dřevěných pelet jsou výrazně nižší než z fosilních paliv. Spalováním nedochází ke zvyšování emisí skleníkových plynů ,“ CO2 neutrální “ což znamená, že při spalováním se uvolní tolik CO2, kolik je spotřebováno procesem fotosyntézy nových rostlin a vzniká jen minimální množství popela, který je navíc velmi kvalitním hnojivem s obsahem oxidů draslíku a fosforu.

Pelety představují obnovitelný zdroj energie, který navíc lze automaticky dopravovat ze skladu paliva až do kotle a automaticky řídit přesné naprogramování topného programu.Také cena pelet je ve srovnání s ostatními palivy příznivá.

Proto je toto palivo obecně považováno za palivo budoucnosti nejen v zemích západní Evropy.